Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Tháng Tám 19, 2023

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) trong giáo dục đề cập đến việc ứng dụng các công nghệ và công cụ trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa và nâng cao quá trình dạy và học. Nó đòi hỏi phải tích hợp các hệ thống, thuật toán và phương...