BKC - Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn
Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Tháng Ba 10, 2023

CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOA THS. NGUYỄN ĐỨC DŨNG TRƯỞNG PHÒNG 5 năm học và làm việc tại Nhật bản đạt chứng chỉ năng lực Nhật ngữ quốc tế JLPT N1. 5 năm làm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế...
CHUỖI SỰ KIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA SÀI GÒN – MÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG,...
NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH – MANG ĐẾN CHO CÁC BẠN HỌC SINH THPT...
HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT...
HOẠT ĐỘNG DIỄN RA TẠI HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 2023 CÓ GÌ???? Có hai thứ...