Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

  1. Tổ chức sinh hoạt tập luyện cho sinh viên.
  2. Xây dựng văn hóa nhà trường.
  3. Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu bóng đá nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong tập thể sinh viên cũng như tạo mối quan hệ với các CLB bóng đá khác.

CÁC CÂU LẠC BỘ Ở BKC

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN
CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ
CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG