Hình thức xét tuyển tại trường là gì? Có cần phải thi tuyển đầu vào không?

Trường xét tuyển Bằng và bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, không thi tuyển
.
.
.
.