Học phí chương trình cao đẳng 9+ dành cho THCS

Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn đào tạo 1 năm có 2 Học kỳ

Học phí HK1 đối với các ngành thuộc khối Du lịch, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Ngoại ngữ là 8.000.000đ/HK

Ngoài ra được nhà nước quan tâm và có chính sách hỗ trợ học phí theo nghị định 86 NĐ/CP

.
.
.
.