Sự kiện

Giới thiệu

Giới thiệu trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa là đơn vị giáo dục nghề nghiệp tư thục được thành lập theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở nâng cấp Trường Dạy nghề Dân lập Đào tạo Công nghệ Bách khoa (được thành lập theo Quyết định số 4925/QĐ-UB ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) và đổi tên trường theo quyết định số 3229/QĐ – UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Đối tác